#אבסורד
#כאב
#רצון
09_פיהוק
לא מבין מפהקים
כשהעולם הזה
משעמם
ומעייף
ומאוס
ונלעג
פוערים
את הלסת
ודורשים לשאוב
עוד מהעולם הזה