#סמים
#סקס
#הארה
49_איפוק
לא לגמור את היגרמייסטר שנשאר
לא לגמור את הגרם האחרון
לא לגמור לפני שהיא גומרת
לא לגמור כמו ההורים שלי
סבלנות
תכף
הכול
ייגמר
מאליו
תכף
הכול
יהיה
בסדר
גמור