#סמים
#שנאה
#געגוע
48_ברית גמילה
נדרשו יומיים שלמים של פיכחות כדי ללמוד שאי אפשר להיגמל מסמים ואי אפשר להיגמל מחרדות ואי אפשר להיגמל מקולה ואי אפשר להיגמל מתאוות ואי אפשר להיגמל מאלכוהול ואי אפשר להיגמל מחרטות ואי אפשר להיגמל מפייסבוק ואי אפשר להיגמל מעצלות ואי אפשר להיגמל מסוכר ואי אפשר להיגמל מתיעוב ואי אפשר להיגמל מפורנו ואי אפשר להיגמל מבוז ואי אפשר להיגמל מקללות ואי אפשר להיגמל מכעס ואי אפשר להיגמל מבכי ואי אפשר להיגמל מעצב עד שלא נגמלים מגעגוע.