#געגוע
#רצון
#כאב
47_איך נשיר
על נהרות בבל
שם ישבנו גם בכינו
בזָכרנו את ציון
ובציון ישבנו
גם בכינו
בזָכרנו את נהרות בבל
והכול איננו אלא חיזיון
של מה שהיינו
ושל מה שנובל