#געגוע
#זוג
#בדידות
38_זמן נעול
חשוב לעמוד על ההבדל שבין געגוע מרחב לגעגוע זמן. למשל, כשהייתי כאן והיא הייתה שם, והתעניתי בתענוגות געגוע המרחב, ידעתי שאילו הזרועות היו יכולות להתארך עוד ועוד עד אינסוף, וכל אחד מאתנו היה שולח יד אל עבר האחר, אז ידי הרוטטת הייתה פוגשת, בנקודה מסוימת מעל יבשה או ים, יד אחות לאחוז בה בלי להרפות. עכשיו, לעומת זאת, כשאני מתגעגע געגועי זמן אליה, אליה כפי שהייתה לפני חצי שנה, לוחשת אהבה בעיניים בוערות, ידי המושטת לא תפגוש בסוף דרכה אלא את ידי השנייה.