#פרידה
#געגוע
#יופי
37_דווקא
אני מתגעגע לעיטושים שלה ולריח השתן
ולמלמולים ולנחירות שבקעו מהסיוטים
ולפצעים על הגב ועל הפנים
ולמבט המאשים והנוזף והמצטדק והאומלל
ולרסיסי הרוק והנזלת בשעות הבכי
ולקפלים בבטן שהיא התעקשה להסתיר
ולקשרים בנפש שהיא התחננה להתיר
ולפחדים ולטירוף ולפרצופים המתעוותים
ולשתיקות המועקה ולאנחות הייאוש
ולשקרים ולתכסיסים ולצללים ולשדים
כמה יפה היה הכיעור שלה
כמה מכוער אני עכשיו בלעדיו