#זוג
#פרידה
#געגוע
35_מחטאים
אני מוחק מהטלפון את המספר שלך
את מוחקת מהטלפון את המספר שלי
ובמספריים האלה אנחנו גוזרים
גזר דין מוות
להיסוסים