#זוג
#אהבה
#בדידות
31_הגזרה
בשלוש המילים עצמן
לכאורה אין סכנה
״אני״ העיקשת
״אוהב״ הרועשת
״אותך״ הנואשת
אבל ביחד
הן כבר משפט
ובו אני גם השופט
גם העד
גם הקָרבן
וגם הנאשם
בשעה שאת בוחרת
לשמור על זכות השתיקה