#זוג
#מילים
#סקס
27_למולל את הגוף
כרתנו ברית מילה
אני חתכתי עור לה
היא חתכה עור לי
והיינו נימולים
ממילים