#אמונה
#סקס
#שמש
23_על האמונה
איבדתי את הבתולין עם הלילה
הוא הזדהר אליי בהמון ירח
ובבהלה ובכוכבים ובמבוכת
הנקראים באמצע הנעורים
באמצע עצמם לבוא לאמצע
בחשכה שלו בא בי ושאל
אם זה כואב התוודיתי שקצת
שכן שאולי מוטב להאט או
להפסיק והוא האט ושאל אם
עדיין צעקתי שכן יחד עם
כל הכוכבים שהתפוררו
בתוכי וערסל אותי בזרועות
לבנות מבושה וקיווה בקול
שבפעמים הבאות זה יכאב
פחות ופחות ובאמת נהיה
פחות ופחות כשהלילה בא
ויצא בי הלוך ועגוב עד
שיכולתי לעצום
עיניים בשלווה
ולדמיין שמש