#שמש
#אחרים
#הארה
22_במאורה
כשהשמש התרסקה כולם הופתעו לראות שנותר מהם רק צל.