#סקס
#רצון
#מוות
21_השילוש הקדוש
לא יודע מה יש בבחורות יפות
שהן גורמות לי לרצות
למות
לא יודע מה יש במוות
שהוא גורם לי לרצות
לחיות
לא יודע מה יש בחיים
שהם גורמים לי לרצות
בחורות יפות