#אלוהים
#אמאבא
#אושר
03_ככה
אני מאמין לאלוהים
שאם הייתה לו בררה
לא היה בורא את העולם ככה
אני מרחם על אלוהים
שלא הייתה לו בררה
אלא לברוא את העולם
ככה אני מאמין לאִמא ואבא
שאם הייתה להם
בררה לא היו בוראים
אותי ככה אני מרחם על
אִמא ואבא שלא הייתה
להם בררה אלא לברוא
אותי ככה אני מאמין
לאושר שאם הייתה לי
בררה לא הייתי בורא
אותו ככה אני מרחם
על האושר שלא
הייתה לי בררה