#שמש
#אמונה
#הארה
15_גאולה
אי אפשר לדעת מתי השמש תבקע
אי אפשר לדעת מתוך מי או מתוך מה
אבל אפשר ללמוד את שפת העננים
ולבקש מהם בנימוס לפנות את הדרך

(ואחרי הכול השמש תשקע
וישתקו העננים ותשתוק האדמה
בשפה עתיקה של חשכה בלי פנים
ובכל זאת מותר לכרוע ברך)