#יופי
#אמונה
#הארה
13_נס
יופי אמתי אומדים
לפי כמות היופי שרואים
בדברים אחרים
אחרי שפוגשים
יופי אמתי