#פחד
#מוות
#הארה
11_אלימינציה
אני מפחד מהחיים
קצת פחות
משאני מפחד מהמוות
והקצת פחות הזה
הוא פשר הקיום שלי