למה
אני
לא
מתאבד
לא
מתאבד
אסופת הבהובים מאת מעין אבן
כניסה